Een ongeval, wat nu? Verzekering

We wensen je het niet toe, maar soms krijg je als sporter af te rekenen met een blessure. We helpen je graag verder in de administratieve verwerking van je dossier en wensen je een spoedig herstel!


Leden, aangesloten bij Gymfed (waarbij de ledenbijdrage werd betaald), zijn via Ethias verzekerd tegen lichamelijke schade en burgerlijke aansprakelijkheid (aansprakelijkheid tegen over derden).

Dekking

De verzekering dekt alle ongevallen, overkomen tijdens een training, wedstrijd of een geplande activiteit. Daarnaast is men ook verzekerd op weg van en naar de plaats van een sportactiviteit, indien de weg de meest logische is.

Tussenkomst

De sportverzekering past het verschil bij na tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering (het ziekenfonds).

Aangifte

De aangifte van een sportongeval dient te gebeuren met het daartoe bestemde formulier dat te bekomen is bij de trainers of via onderstaande knop kan worden gedownload. Dit formulier wordt ingevuld door de betrokkene (of ouder of voogd) en de geneesheer die de eerste zorgen verstrekt.

Uiterlijk na 24 uur moet het aangifteformulier het sportsecretariaat hebben bereikt (Zeepakker 39 te 2390 Westmalle).

Alle briefwisseling, facturen en rekeningen met betrekking tot het ongeval dienen zorgvuldig bijgehouden te worden.

Ongevallenformulier 2023-2024