Engagementsverklaring 2024-2025

Gedrags- en Ethische code GYMFED 2024-2025

ter bevordering van veiligheid, gezondheid en welbevinden 

INLEIDING

Alle clubs aangesloten bij GYMFED volgen het beleidsdocument Veiligheid, Gezondheid en Welbevinden van GYMFED voor trainers en clubs. Zij erkennen dat ze een verplichting hebben om zorg te dragen voor de integriteit van hun leden. Zij stellen zich tot doel een correcte ondersteuning en begeleiding aan alle leden te geven zodat vragen en problemen aangepakt worden. GYMFED onderstreept dat alle betrokkenen – en specifiek de trainers – zich houden aan de principes van goed gedrag, zich op ethisch vlak onberispelijk dienen te gedragen en dat ze een voorbeeld zijn voor eenieder die betrokken is bij het clubleven. 

Dit document is opgesteld op basis van de geldende wetgeving en de richtlijnen van het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES).

Implementatie Gedrags- en Ethische code

De Gedrags- en Ethische code van GYMFED dient door alle clubleden en allen die betrokken zijn bij het clubleven te worden toegepast, waaronder de bestuursleden, de sporters, de trainers, de vrijwilligers en de ouders. Het clubbestuur dient strikt toe te zien op de naleving van de Gedrags- en Ethische code.

Turnkring Rap en Knap ondertekent deze engagementsverklaring jaarlijks en vraagt ook dat alle trainers en trainsters deze verklaring ondertekenen en ter harte nemen. Vanuit het bestuur wordt er nauw op toegekeken dat de richtlijnen zoals aangegeven in dit document worden nageleefd.