Stopzetten lidmaatschap

Wanneer een lidmaatschap tijdens een lopend seizoen moet worden stopgezet (omwille van kwetsuren, verhuis,..), wordt het resterend bedrag van het lidgeld terugbetaald. 

Dit geldt niet voor het bedrag dat betaald werd voor de verzekeringen die werden afgesloten (dit werd immers doorgestort aan de verschillende instanties en kan niet worden teruggevorderd door de club).

Graag weten we ook de reden waarom u het lidmaatschap stopzet. 

Mocht u problemen hebben van algemene aard kan u steeds terecht bij onze ombudsvrouw (Irma Baets 033121442). 

Mocht u nood hebben aan een gesprek omtrent bv. pesten kan u terecht bij onze API (Kirsten Claessens 0472 37 86 04).

Bij vragen of onduidelijkheden, aarzel niet om het bestuur te contacteren.